Start Protestantse Gemeente Leidsche Rijn

Veel bezoekers in De Hoef bij start Protestantse Gemeente Leidsche RijnSinds 10 maart 2015 is onze gemeente zelfstandig. Op vrijdag 20 maart a.s. vierden we dit. Onze predikant, dominee Klaas-Willem de Jong, stond stil bij wat wij als gelovigen en gemeenten willen. Hij deed dit aan de hand van een de evangelieverhalen over de spijziging van velen (Marcus 6:32-44).

“Jezus is met zijn discipelen naar een verlaten plek gegaan, om tot rust te komen. Maar de massa’s laten hen niet met rust. Ze willen Jezus zien en horen. Als de tijd voortschrijdt willen de discipelen de mensen naar huis sturen. Dat heeft een goede zin: zij zijn toch niet in staat iedereen eten te geven, zeker niet op deze verlaten plek?! Jezus wijst ons dan met twee opdrachten de weg.

De eerste opdracht is: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Met zoveel duizenden mensen is dat een vrijwel onmogelijke opgave. Hoe zouden ze dat kunnen? Die verlegenheid delen wij met de discipelen. We zijn maar een relatief kleine groep. Veel geld hebben we niet. Hoe zouden we die tienduizenden in Leidsche Rijn voorzien van dat wat ze nodig hebben, zowel in geestelijk als materieel opzicht? Dat is toch veel en veel te veel?!

De tweede opdracht luidt: ‘Hoeveel broden hebben jullie? Ga eens kijken!’ Kijk eens goed wat je al hebt? Niet beginnen bij wat er niet is, maar precies aan de andere kant. Waarderend kijken. Dan komen er een paar broden en vissen te voorschijn. Veel is het niet. Maar in Jezus’ handen blijkt het voldoende. Zo kunnen vele duizenden gevoed worden. In onze situatie heeft dit ‘Ga eens kijken!’ twee dimensies. De eerste dimensie is die van onszelf. Als we goed kijken, dan hebben we toch best wel wat. Mensen bijvoorbeeld, met uiteenlopende kwaliteiten en gaven. Maar daarnaast is er nog een andere dimensie. We hebben de neiging binnen de muren van onze eigen gemeente kijken. Maar er gebeurt ook verder een heleboel in Leidsche Rijn. Zou God ook daar niet aanwezig kunnen zijn, zonder dat wij ons daar van bewust zijn aan het werk kunnen zijn?

Met deze handreiking uit het evangelie willen we gemeente zijn in Leidsche Rijn. Onze toekomst blijkt dan vruchtbaar te zijn, vol van beloften. Bovendien blijkt uit alles, dat we het niet allen hoeven te doen.”

Geschiedenis

In 2001 begon de gemeente als oecumenische kerk. Enige tijd later ging de gemeente deel uit maken van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern-Leidsche Rijn-Oost. Sinds 10 maart 2015 maakt de gemeente een nieuwe start als Protestantse Gemeente Leidsche Rijn. Tegelijk gaat de gemeente door met veel van wat ze nu ook al doet. Nieuw is dat de gemeente met steun van Landelijk Missionair Werk en Kerkgroei en de IZB gaat pionieren vanuit de groeiende gemeente. De kerk gaat in contact met mensen voor wie God niet meer vanzelfsprekend in hun leven is. Én de laagdrempelige, interactieve kerkdiensten voor jong en oud, de levende kerststal, gespreksgroepen, activiteiten voor kinderen en ouderen in de wijk worden voortgezet.