Bibliodrama de Hoef

Bibliodrama, een verkenning.

‘Zonder beelden sprak Hij niet’, Mt. 13,34.

Er zijn allerlei vernieuwende werkvormen ontwikkeld rondom Bijbelverhalen. Bibliodrama is er een van. Bibliodrama doet meer een beroep op gevoel dan op verstand. Meer op verbeeldingskracht dan op kennis van Bijbelse zaken.
Het gaat bij bibliodrama om dramawerkvormen (drama) met als inhoud teksten uit Bijbelboeken (biblio).
Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd, achtergrond of kennis.
Speel/spel ervaring is geen voorwaarde. Het motief om ‘iets anders te willen dan alleen maar praten’ is voldoende.
Drie avonden willen we dit seizoen aan het werk gaan met bibliodrama:
30 september, 7 en 14 oktober. We beginnen om 20.00 u. in boerderij de Hoef.
Meer informatie en opgave bij Kees van Stralen, cj.van.stralen@casema.nl