Diensten rond Pasen

In de stille week en op Paasmorgen zijn er vieringen in De Hoef waarbij we stilstaan bij het lijden, de dood en de opstandig van Christus en de betekenis daarvan voor ons leven.

Witte donderdag:  een avondmaal

Op donderdagavond 29 maart is er een Paasmaaltijd. Deze begint om 19.00.

We  herdenken het laatste avondmaal dat Jezus met zijn leerlingen had.

Dat doen we door met elkaar een eenvoudige maaltijd te hebben waarbij lezingen en korte overdenkingen gedeeld worden.

Deze bijzondere viering vindt plaats onder leiding van ds. Meindert Burema.

Je bent van harte welkom. Het is voor de organisatie handig als je je van te voren aanmeldt.

Dat kan bij femmie-vandenberg@planet.nl.

 

Goede vrijdag: lijden en sterven

goede vrijdagOp vrijdag 30 maart is er om 19.30 uur een viering waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken.

Deze viering wordt geleid door de predikanten Kees Bouman en Piet Vliegenthart.

Met lezingen, gebed, muziek en zang  herdenken we hoe Jezus heeft geleden en hoe Hij voor ons is gestorven.

De Paaskaars die altijd in de kerk brandt, zullen we doven. Het licht gaat letterlijk uit…

 

 Stille Zaterdag: Paaswake

Op zaterdag 31 maart is er een Paaswake. Deze begint om 21.30.

In de Paaswake herdenken we de dood en opstanding van Jezus. We gedenken in deze viering onze eigen doop, het teken dat wij door de dood van Jezus bevrijd zijn van onze zonden.

En we brengen de nieuwe Paaskaars de kerk in als teken van hoop en opstanding. De viering is voorbereid door gemeenteleden.

 

Eerste Paasdag: Opstanding!!

pasenDeze zondag vieren we dat Jezus is opgestaan. En dat is feest!

Nu wordt duidelijk waar al dat lijden voor nodig was: om ons Zijn toekomst te geven.

Die belofte wordt nog eens benadrukt in de doop van het kindje van Rinze en Laura.

Een feestelijke dienst voor jong en oud. Onze muziekgroep zorgt voor de muzikale begeleiding.

We beginnen om 10.00 uur. Ds. Piet Vliegenthart leidt de dienst.