Jezus, anders dan je denkt

kerkdienst jong en oudIn de kerkdienst voor jong en oud van zondag 31 januari 2016 ging het over Jezus. Je hebt vast een beeld van hem, ook al heb je alleen maar van hem gehoord. Hoe hoe Hij eruit heeft gezien. Of wat Hij heeft gedaan. Hoe Hij nu zou optreden. Welke betekenis Hij heeft voor ons leven. Jezus lijkt echter regelmatig onze beelden te verstoren in de Bijbel. Hoe zit dat nou?

We lezen in deze kerkdienst zo’n gedeelte waarin Jezus ons beeld van Hem verstoort: Lucas 4:14-30. Dat doet je misschien nog wel hartstochtelijker vragen: wie is Hij dan, in het bijzonder ook voor mijzelf?

Kerkdienst jong en oud

Een kerkdienst voor jong & oud kent de ingrediënten van een gewone dienst: zingen en God lof brengen, gebed, lezing uit de Bijbel met uitleg, ontmoeting. Tegelijk zijn het de bekende onderdelen met een informele twist: er is ruimte voor interactiviteit, de muziek wordt verzorgd door een muziekgroep, als het past gebruiken we beeldmateriaal, enzovoort. Niet alleen de inhoud maar ook de vorm zet aan tot verder nadenken over Gods blijde boodschap.

Praktische informatie

De dienst begint om 10.00 uur. Rondom De Hoef is niet al te veel parkeerruimte meer, er is wel voldoende plaats om je fiets te stallen. Wil je meer weten over onze kerkdiensten of heb je praktische vragen? Kijk hier voor meer informatie over onze kerkdiensten. Uiteraard kun je ook je vraag per e-mail stellen.