Kerkasiel in het huis van God (Bethel)

Op maandagavond 29 oktober zijn Rob van Mourik en ik, dominee Marije, naar kerk- en buurthuis Bethel in Den Haag afgereisd om een bijdrage te leveren aan de voortdurende viering die daar wordt georganiseerd voor de familie van Hayarpi. Hayarpi (20), Warduhi (19) en Seyran (14) wonen al 9 jaar in Nederland. Zij dreigen met hun ouders te worden uitgezet naar Armenië, een land waar de vader politiek actief was en vreest voor zijn leven. Zij vallen niet onder (de strikte criteria van) het kinderpardon en bevinden zich in een moeilijke situatie. Ze hebben de kerk gevraagd om hulp, de Protestantse gemeente Den Haag biedt die hulp in de vorm van ‘kerkasiel’. Ze willen daarmee tevens tijd winnen en de politieke discussie over het kinderpardon weer in beweging krijgen. Ik ben maandagavond voorgegaan en we hebben het gezin kunnen spreken en ook de mensen die bij deze actie betrokken zijn, dat zijn onder andere mensen van Stek, de diaconale organisatie in Den Haag. Mogelijk gaan we in de komende tijd nog een keer naar kerk- en buurthuis Bethel in Den Haag om deze viering bij te wonen en zo te ondersteunen. Mocht je daarvan op de hoogte gehouden willen worden, stuur even een berichtje naar predikant@kerkenindehoef.nl. Hieronder een gedicht dat Hayarpi me gaf na de viering, in aansluiting op de lezing uit Habakuk die ik had gebruikt.