Kerkdiensten tijdens coronacrisis

Nu ons kerkgebouw gesloten is vanwege de coronacrisis, houden wij onze kerkdiensten online. Op de pagina Kerkdiensten kun je alle informatie vinden over het (terug-)luisteren. En de (meeste) preken/meditaties kun je teruglezen via Preken. Ook aan het einde van de online kerkdienst houden we een collecte voor een diaconaal doel en voor onze eigen kerk.  Meer informatie daarover is ook te vinden op die pagina.

Meld je voor actuele informatie aan voor de Hoefmail.