Kerstvieringen 2020

We zullen de komende weken, tot 19 januari kerkdiensten alleen online uitzenden. We geven daarmee gehoor aan de oproep van de regering en de PKN om zo min mogelijk in groepen te vieren. Dit betekent dat je tot dan geen kerkdienst live kunt bijwonen en niet kunt registreren.

Op kerstavond en kerstmorgen kun je de diensten meebeleven via YouTube kanaal: “Kerken in de Hoef”. Er is dan beeld en geluid.

Op Kerstnachtdienst donderdag 24 december (aanvang 21.30 uur) gaat Piet Vliegenthart voor. Thema van de dienst is ‘Wees niet bevreesd’. Dat zijn de woorden die in het nachtelijk duister van Bethlehem klinken uit de engelenmond. Er wordt naar gestreefd om deze dienst instrumentaal en vocaal op te luisteren.

Op Eerste Kerstdag vrijdag 25 december (aanvang 10.00 uur) gaat Marije Karreman voor. Thema van de dienst is ‘Vrede – zelfs op aarde’. We vieren het Kerstfeest samen met een ieder die thuis meeluistert of kijkt. Er is speciale aandacht voor de kinderen. We lezen het Kerstevangelie, van de geboorte van het kind, dat vrede bracht. Het combo speelt. Deze viering is te zien via YouTube kanaal: “Kerken in de Hoef”.