Maatjes voor vluchtelingengezinnen gezocht

vriendenDe diaconie zoekt vrijwilligers die maatje willen zijn voor vluchtelingengezinnen in Leidsche Rijn. Het gaat om aanvullende ondersteuning op het werk wat de officiële instanties, zoals Vluchtelingenwerk, al doen. De nadruk ligt op ontmoeting, contact en het wegwijs maken in de woonomgeving en – waar mogelijk – extra hulp bij het leren van de Nederlandse taal.

Vluchtelingengezinnen Leidsche Rijn

Een aantal Syrische families en vluchtelingen uit andere landen met een verblijfstatus is vanuit de noodopvang komen wonen in Leidsche Rijn. Zij worden een jaar lang begeleid door Vluchtelingenwerk Nederland in vooral formele zaken. Denk aan het krijgen van een uitkering, het vinden van een huis en een school voor de kinderen en taalschool voor volwassenen. Vaak echter hebben ze nauwelijks contact met Nederlandse buurtbewoners – wat de meesten wel heel graag zouden willen. Deze gezinnen leven hierdoor geïsoleerd van hun nieuwe omgeving. Ze gaan naar de taalschool in Utrecht om Nederlands te leren, maar dat gaat moeizaam omdat ze verder weinig Nederlanders ontmoeten. In het dagelijks leven lopen deze nieuwe bewoners rond met veel praktische vragen, waar ze geen raad mee weten.

De diaconieën van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn willen een netwerk van vrijwilligers vormen die vluchtelingengezinnen een steuntje in de rug willen geven. Een aantal gemeenteleden doet dit al.

Wat ga je doen?

De diaconie wil graag een groep van enkele tientallen vrijwilligers vormen in het gehele gebied van Leidsche Rijn. Als vrijwilliger ben je, eventueel samen met één of meer anderen, de contactpersoon voor een gezin. Het is de bedoeling dat je dit gezin regelmatig (eenmaal per week) bezoekt en dit langere tijd kunt en wilt doen. De ervaring leert dat er vaak een hechte band ontstaat tussen de vrijwilliger(s) en de vluchtelingen. Je moet makkelijk contact kunnen maken, open staan voor een andere cultuur en nieuwsgierig zijn naar de achtergrond van de ander. Het is gemakkelijk als je Engels spreekt, maar geen noodzaak.

Begeleiding

Je hoeft dit niet alleen te doen. De diaconie gaat dit werk doen in nauw overleg en samenwerking met Vluchtelingenwerk Nederland. Vluchtelingenwerk kent de gezinnen en weet wie gebruik wil maken van onze vrijwillige hulp. Daarnaast stelt de diaconie begeleidingsmateriaal van Kerk In Actie beschikbaar aan gemeenteleden die zich voor dit werk willen inzetten. De vrijwilligersgroep zal begeleid worden door een aantal ervaringsdeskundigen. Zij zullen een korte training organiseren om je kennis te laten maken met het werk. Zij zullen ook met enige regelmaat bijeenkomsten voor de vrijwilligers organiseren om ervaringen uit te wisselen.

Meer informatie en aanmelden

Je kunt meer informatie krijgen bij een van de diakenen of mail via diaconie@kerkenindehoef.nl

Foto: freeimages.com/A B