Diaconie: omkijken naar elkaar

Veel protestantse gemeenten hebben een diaconie. Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dit betekent ‘dienen’. De diaconie geeft in veel kerken vorm aan de opdracht uit de Bijbel om je naaste te dienen, te helpen. Dichtbij en ver weg. Ook in onze gemeente doen we dat.

De diaconie van onze gemeente is er voor degene die hulp nodig heeft: dichtbij en veraf, binnen en buiten de gemeente, voor klein en groot. Het kan gaan om individuele steun of om steun aan organisaties die andere mensen helpen.

 

Wat doet de diaconie in Leidsche Rijn?

 • Hulp bieden aan mensen binnen en buiten de gemeente die hulp nodig hebben.
 • Samenwerken met Voedselbank Leidsche Rijn (klik voor meer informatie).
 • Netwerk van contactpersonen voor vluchtelingengezinnen met status in Leidsche Rijn
 • Schuldhulpmaatje zijn. Een schuldhulpmaatje begeleidt je als je het financieel moeilijk hebt of uit de schuld wilt komen, treedt o.a. op als intermediair met professionele instanties en wijst de weg naar instanties zoals de voedselbank, stichting leergeld etc. Aanvraag voor een schuldhulpmaatje loopt via de heer Althuis (coördinator Utrecht): schuldhulpmaatje.utrecht@gmail.com. Meer informatie over een schuldhulpmaatje is te vinden op www.schuldhulpmaatjeutrecht.nl
 • Themacollecte: een heel seizoen collecteren we op de 1e en 3e zondag voor projecten rond het thema ‘Kinderen in de knel’.
 • Actie Schoenmaatjes: kinderen versieren en vullen schoenendozen met o.a. schoolspullen en toiletartikelen. De schoenendozen gaan naar kinderen op o.a. scholen, in weeshuizen en vluchtelingenkampen in arme landen.
 • Versturen van Paasgroeten aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen van de groetenlijst van Amnesty International.
 • Patiënten in het St. Antonius ziekenhuis in Utrecht naar de kerkdienst binnen het ziekenhuis brengen en samen de dienst beleven.
 • Autodienst naar De Hoef: er is een autodienst voor gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en graag de zondagse kerkdienst bij willen wonen.

 

Zomeracties

Tijdens de zomerweken collecteren we voor speciale projecten. Zomer 2016 collecteerden we voor een dagje uit voor een vluchtelingengezin uit Leidsche Rijn. Vijf gezinnen hebben we een geheel verzorgde dag naar het Spoorwegmuseum kunnen aanbieden.

De afgelopen jaren hebben we geld ingezameld voor:

 • Vier fietsen voor het project Bike4Care in Kenia
 • het straatpastoraat in Utrecht. De straatpastores omschrijven hun werk als ‘met mensen van de straat een stukje oplopen in Gods Naam’.
 • Voor materialen voor de ontspanningsruimte in het Detentiecentrum Kamp in Zeist
 • Voor duurzame verlichting van de eigen kerkboerderij van De Hoef.

 

Kerk in Actie

Kerk in Actie is de landelijke diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland. Alle protestantse kerken collecteren op afgesproken zondagen voor hetzelfde doel. Zo maken de vele kleintjes een grote bijdrage voor een goed doel! Komend seizoen collecteren we voor 1 thema. Kies op zondag 26 juni het thema of geef je keuze per mail aan ons door. Meer informatie lees je hier.

 

Tips? Contact?

We proberen als diaconie onze ogen en oren goed open te houden binnen de gemeente en in onze omgeving en waar nodig hopen we aanwezig te kunnen zijn. Heb je zelf of ken je iemand die hulp nodig heeft, dan nodigen wij je uit een mail te sturen naar diaconie@kerkenindehoef.nl. Wij stemmen dan met je af of en waar we je mee kunnen ondersteunen.

De diaconie is financieel afhankelijk van wat er via de collectes in kerkdiensten en aan giften binnenkomt. Wil je een gift overmaken, dan kun je gebruik maken van het volgende bankrekeningnummer: NL71 RABO 0307 1142 60 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leidsche Rijn. Wist je dat je gift aan onze diaconie wordt aangemerkt als gift door de Belastingdienst? Lees hier meer over onze ANBI-registratie.