Meteen naar de inhoud

Op weg naar Pasen

  Een overzicht van de komende vieringen in het teken van Pasen. Lees ook de blog van dominee Marije Karreman ‘Op weg naar Pasen, maart 2021‘.

  Palmpasen en Passieviering

  Zondag 28 maart vieren we Palmpasen. We lezen het verhaal van Jezus die Jeruzalem binnen rijdt op een ezeltje, ‘Hosanna, hosanna, de Koning komt!’. De dienst is te volgen via YouTube en Kerkdienst gemist om 10 uur en ook later terug te luisteren. De kinderen kunnen thuis aan de slag met de Palmpaasstokken. Helaas kan dat nog niet met elkaar in de Hoef of ’t Hoefijzer. Wel is er online kindernevendienst via zoom om 9.30 uur. Wil je daaraan meedoen? Laat het weten via kindernevendienst@kerkenindehoef.nl
  Zo maken we ons op voor de Goede Week, waarin we stil staan bij Jezus’ lijden en sterven. Ds Marije Karreman gaat voor in deze dienst.

  Paasweekend – alle leeftijden

  In het Paasweekend kun je bij boerderij de Hoef verschillende QRcodes scannen die achter de ramen zijn te vinden. Gebruik daarvoor je telefoon. Wat krijg je te zien? Misschien klinkt er een (Paas)lied of een (Paas)verhaal… Ga jij op onderzoek uit?

  Witte donderdag

  Donderdag 1 april is er om 19.uur een viering waarin we lezen over Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast, in Johannes 13. ‘Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen’, drukt hij hen op het hart. Ds Kees Bouman gaat voor in deze dienst. De dienst is te volgen via YouTube en Kerkdienst Gemist.

  Goede Vrijdag

  Vrijdag 2 april is er om 19.uur een viering waarin we het lijdensverhaal lezen uit Johannes 18 en 19.
  We overdenken deze woorden: ‘Zie de mens die in zijn lijden teken werd voor alle tijden van wat liefde dragen kan’ (lied 586, tekst Hein Stufkens). Bij het kruis leggen we onze lasten en zorgen neer en bidden we samen. Ds Marije Karreman gaat voor in deze dienst. De dienst is te volgen via YouTube en Kerkdienst Gemist.

  Stille Zaterdag

  Op zaterdag 3 april is er geen viering. Deze zaterdag blijft het stil.
  Een aantal suggesties geven we graag mee:

  • Er is mogelijkheid om in tweetallen of met je huishouden mee te doen met de Paaschallenge. Zie het bericht hierover zodra er meer informatie bekend is.
  • Ook kun je meedoen met een online retraite dag, hier vind je meer informatie: https://www.levenindekerk.nl/in-deze-stilte-online-retraite-op-stille-zaterdag/
  • Bloemen brengen
   Er is de mogelijkheid om bloemen te brengen die aan het kruis zullen worden bevestigd. Het met bloemen versierde kruis is zondag te zien bij de online Paasviering. Wil je bloemen brengen? Kom dan naar boerderij de Hoef op donderdag 1 april tussen 12-13.uur, vrijdag 2 april tussen 12.-13.uur, of zaterdag 3 april tussen 12 en 15.uur. De bloemen worden verzameld in een vaas en zondagmorgen aan het kruis bevestigd.

  Pasen

  Zondag 4 april vieren we Pasen in de online dienst die om 10.uur begint. We vertellen elkaar: ‘de Heer is opgestaan, Hij leeft!’ Ook de kinderen sluiten aan bij de dienst die te volgen is via YouTube en Kerkdienst Gemist. De nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen en we steken kaarsen aan met het licht van de Paaskaars. Zet je thuis ook alvast kaarsen neer? Zo verlichten we onze huizen en verwarmen we onze harten. We lezen het Paasevangelie uit de Bijbel in Gewone Taal, uit Johannes En we laten klinken lied 642: ‘Ik zeg het alleen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan, dat met zijn Geest Hij ons omgeeft waar wij ook staan of gaan.’ We vieren Pasen, ondanks de situatie in de wereld om ons heen. Juist nu wil de boodschap van Pasen tot ons spreken en ons hoop geven: er is licht, er is leven en er is hoop, hoe donker, doods en uitzichtloos de wereld ook is. Ds Marije Karreman gaat voor in deze dienst.