Meteen naar de inhoud

Over Pasen 2022

  Dit jaar stonden we in de Hoef in Leidsche Rijn stil bij de Kruiswegstaties en het Hongerdoek uit 1992 van kunstenaar, schrijver en Nobelprijswinnaar Adolfo Pérez Esquivel, uit Argentinië. Hij verbeeldde de Kruisweg vanuit het perspectief van de slachtoffers sinds 1492, de kolonisatie van (Zuid-)Amerika. Deze staties zijn in bezit van de Hoef maar niemand wist meer wat het te betekenen had… Heel inspirerend om daar in te kunnen duiken.

  De vijftiende statie (een hongerdoek, vroeger gebruikt in de vastentijd, vandaar ‘honger’) kregen we in bruikleen van Vastenactie en hing voorin de Hoef. De Verrezen Christus wordt omgeven door allemaal mensen uit Latijns-Amerika die hun leven gaven voor een betere wereld, een vernieuwde aarde, mensenrechten, en eerlijke verdeling van welvaart. En ook zien we er de Dwaze moeders, straatkinderen, Indianen, mijnwerkers, tot slaaf gemaakten.

  Op Goede Vrijdag klonken deze woorden bij de zesde statie:

  (Lied van de christelijke basisgemeenschappen in Bolivia)

  ‘In het gelaat van elke uitgebuite capesino
  in het gelaat van elke jonge werkloze
  in het gelaat van elk hongerig kind
  in het gelaat van elke onderbetaalde mijnwerker
  in het gelaat van elke ontslagen arbeider
  in het gelaat van elke weggedrukte Indio
  in elk gelaat is God méér aanwezig dan in een kerkgebouw van baksteen.

  Een klap in het gelaat van de uitgebuite boer
  in het gelaat van de jonge werkloze
  in het gelaat van het hongerig kind
  in het gelaat van de onderbetaalde mijnwerker
  in het gelaat van de ontslagen arbeider
  in het gelaat van de weggedrukte Indio
  is een klap in het gelaat van de Heer.’

  Je kent het Bijbelverhaal misschien, uit Mattheus 25 (een vertelling van Jezus), waarin ‘de Mensenzoon’ zegt: ‘Ik had honger, en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken, Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op, Ik was naakt en jullie kleedden mij, ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.’ ‘Wanneer?’ ‘Ik verzeker jullie, alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben Jullie voor mij gedaan.’ Oftewel, we ontmoeten Jezus in die mensen, die te lijden hebben.

  En eigenlijk zou je kunnen zeggen: je kunt niet stilstaan bij Jezus’ lijden, en tegelijk wegkijken van het leed en onrecht dat mensen treft. Het is met elkaar verbonden. In het Paasevangelie kregen de vrouwen bij het graf te horen: ‘Wat zoeken jullie de levende bij de doden? Hij leeft!’

  Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, Adolfo Esquivel © Misereor 1992

  Lees hier de toelichting over de hongerdoeken met de kruiswegstaties.

  Op deze afbeelding zien we Jezus tussen mensen die opstonden en vermoord zijn, maar kijk, ze stáán, en kijken ons aan… hun licht brandt nog. Ze willen ons inspireren en uitnodigen, om ook op te staan.

  Dus. Opstaan!

  Op dit hongerdoek vind je bijvoorbeeld: Chico Mendez (Brazilië), Oscar Romero (El Salvador), Alice Dumont (Argentinië) en vele vele anderen.

  Facebookpagina: Prensa Pérez Esquivel
  Meer info wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel
  Nobelprijscomité: https://www.nobelprize.org/prizes/peace/1980/esquivel/facts/