Stagiaire

In seizoen 2020/2021 loopt Renate Japenga stage in onze gemeente. Zij studeert aan de Protestantse Theologische Universiteit te Amsterdam en Groningen en doet de Master Predikantschap. Ze zal dit seizoen kennismaken met kerkenraad en gemeente, een aantal kerkdiensten bijwonen, meelopen met de predikant bij pastorale gesprekken, en vervolgens ook zelf pastorale gesprekken voeren en een tweetal diensten en themavond leiden. Hieronder stelt zij zich voor.


Beste gemeenteleden,

Mijn naam is Renate Japenga en ik ben 33 jaar. Ik ben bezig met de masterstudie tot predikant. Ik zit nu in het tweede jaar van de deeltijdopleiding en dat betekent dat ik een stage ga doen dit seizoen.
De deeltijdopleiding duurt zes jaar, dus ik verveel me voorlopig niet. Naast de studie ben ik werkzaam als bovenwijks jeugdwerker in Hilversum.
Ik woon in Schoonhoven samen met mijn vriend en twee kinderen van 10 en 7 jaar oud. De kinderen houden mij met beide benen op de grond. Vooral de 10-jarige kan soms hele kritische vragen stellen over mijn doen en laten. Ik vrees dat ze dat van mij heeft. Ze werd enthousiast toen ik vertelde over de Hoef en vooral over de natuurspeeltuin.

Ik ben in veel onderwerpen geïnteresseerd die allemaal te maken hebben met theologie. Ik ben graag oecumenisch bezig. Ik ben bezig met het oprichten van een landelijk, oecumenische jongerenraad voor jongeren van 18-30 jaar, omdat ik heb gemerkt dat jongeren makkelijk worden vergeten als een kerk beleidsmatig nadenkt over de toekomst of in andere beslissingen. Ik ben ook geïnteresseerd in de internationale oecumene. Ik ben betrokken bij de Conference of European Churches, ik ben Steward geweest bij de vijfjaarlijkse Assembly en vorig jaar heb ik een programma van de Wereldraad van Kerken gevolgd in Indonesië over wereldeconomie, wereldpolitiek en theologie. Dat zijn dingen waar ik blij van word omdat ik er veel van leer en de wereld blijkt dan zo rijk en divers te zijn met zoveel verschillende mensen en hun verhalen. Tegelijk leert het me om onrecht te herkennen en aan te wijzen zoals uitsluiting, ongelijkheid en onderdrukking. Ik voel een urgentie om me daar mee bezig te houden. Voor mij komt het allemaal samen in mijn studie
theologie en het vormt me terwijl ik me voorbereid op het predikantschap.

Ik heb zin om met mijn stage te beginnen. Het is fijn om na een jaar vooral theoretisch bezig te zijn, nu ook echt concreet met het beroep van predikant aan de slag te gaan en mezelf daarin te ontwikkelen.
Ik heb de Hoef al van binnen gezien op een doordeweekse ochtend, maar vanaf 11 oktober zal ik ook regelmatig aanwezig zijn in vieringen. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten en de gemeente te leren kennen. De stage duurt tot en met juli 2021, dus ik heb er even de tijd voor.