Startzondag

Op Startzondag 8 september starten we het nieuwe seizoen met een bijzondere combinatie van vieren, ontmoeten en activiteit.
De dienst begint zoals gebruikelijk om 10.00 uur. Onze eigen predikant Marije Karreman leidt de dienst. Het Scheppingsverhaal zal centraal staan. Tijdens de dienst is er tijd ingeruimd voor een aantal (creatieve) activiteiten, waarin iedereen op zijn/haar eigen manier met het verhaal aan de slag kan. Na de dienst is er een buffet met zoete en hartige hapjes. Uiterlijk om 12.30 gaan we weer naar huis.