Taizé aan de Leidsche Rijn, zondagmorgen 7 februari in de Hoef

Op 7 februari is er weer een viering van Taizé aan de Leidsche Rijn. Het is een online-viering vanuit de Hoef. Dit keer niet ‘s avonds maar ‘s morgens om 10 uur. Net als anders is deze viering voorbereid door een interkerkelijke en wijkbrede groep. Het karakter van een Taizé viering is meditatief, met momenten van stilte, zang, Bijbellezing en gebed.

U kunt de dienst thuis volgen via het YouTube kanaal van de Hoef of via Kerkdienstgemist.nl. Kijk hiervoor op de pagina Kerkdiensten.  U kunt tevoren de orde van dienst hier downloaden, met alle liederen, zodat u thuis kunt meezingen.

Het thema van deze viering is gegeven met de dagtekst van Taizé voor deze zondag uit Marcus 1: 29-39, m.n. 35 en 37. Daarin is sprake van inkeer (gebed) en van roeping (op weg gaan).

Een ieder, binnen en buiten de gemeente van de Hoef, mag zich van harte uitgenodigd weten deze viering langs de digitale snelweg mee te maken. Indien u voor deze dienst een gebedsintentie hebt, kunt u die tevoren insturen naar taizeaandeleidscherijn@gmail.com