Zomeractie diaconie

Zoals elk jaar hebben we vanuit de diaconie een doel gekozen waar we de hele zomervakantie voor zullen collecteren. 
De coronacrisis is helaas niet te missen dit jaar. Dit heeft niet alleen gevolgen voor ons eigen land, maar ook in de allerarmste landen van de wereld. We hebben gekozen om met de zomeractie van dit jaar de actie ‘Help een stille coronaramp voorkomen’ van Kerken in Actie te ondersteunen.
Alle giften voor de diaconale collecten in de zomervakantie zullen ten goede komen aan dit
doel. 
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan eens de onderstaande film (1 minuut 40 sec)  of op de actiepagina van Kerken in Actie.


Uw bijdrage kan veel betekenen, voor 8 euro kan de kerk in Zuid-Afrika een hygiënepakket uitdelen, of voor 11 euro krijgen ouderen in Moldavië een maand medicijnen en voedsel, voor 20 euro wordt een familie in Indonesië een maand met voedsel ondersteund.
Wij hopen een mooi bedrag bijeen te krijgen deze zomer. Doet u ook mee? Alle beetjes helpen! Voorlopig collecteren we nog steeds digitaal. U kunt uw gift (in delen of gelijk voor de hele zomer) overmaken op NL71 RABO 0307 1142 60 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Leidsche Rijn o.v.v. Zomeractie diaconie. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage!