De Hoeftuin

De Hoeftuin is een plek in Leidsche Rijn waar je anderen kunt ontmoeten. Een plek om bezig te zijn met zingeving en levensvragen. Een plek waar alle ruimte is voor creativiteit en experiment.

De Hoeftuin is een pioniersplek, gestart in 2015, vanuit de Protestantse gemeente Leidsche Rijn en ondersteund door de landelijke Protestantse Kerk, de IZB en de Maatschappij voor Welstand. Van 2015 – 2018 was Rebecca Schoon als pionier verbonden aan de Hoeftuin. Vanaf 2019 is onze predikant Marije Karreman één dag in de week werkzaam voor de Hoeftuin. Samen met haar zijn een aantal mensen van binnen en buiten de gemeente betrokken bij de Hoeftuin en de verschillende activiteiten.

De Zin!dagen, de Hoefse Hap, de Spelinloop… was jij erbij?

Er is in de afgelopen jaren veel georganiseerd en er ontstond langzaam maar zeker een breed palet van activiteiten waarbij een groot aantal mensen betrokken raakten. Bij sommige activiteiten stond de ontmoeting centraal, bij andere was er ruimte voor verdieping en bezinning, en ook werd er volop geëxperimenteerd en uitgeprobeerd.

Er zijn Zin!dagen georganiseerd op zondagmiddag voor kinderen en hun begeleiders, Taizévieringen voor mensen die zoeken naar bezieling en graag samen vieren en stilte zoeken, de Spelinloop op woensdagmorgen voor (jonge) ouders en kinderen, een Soulfulness-workshopserie, een Jij&je kind workshopserie, een Krachtdag, er was een Groep voor gescheiden mensen, en de Hoefse Hap werd in het leven geroepen; een maaltijd in of om boerderij de Hoef, waar wijkgenoten en gemeenteleden elkaar ontmoetten en heerlijk samen konden eten. Was jij erbij?

Activiteiten van de Hoeftuin in 2020

Vanuit de Hoeftuin organiseren we elk seizoen een open maaltijd: de Hoefse hap. We organiseren een workshopserie in het voorjaar, in 2020 is dat aan de hand van het boek Soulfulness, bewust leven vanuit je ziel. We bieden de gelegenheid om stil te worden en op adem te komen, tijdens meditatiebijeenkomsten en -wandelingen. En we zoeken nieuwe inspiratie bij vieringen in de stijl van Taizé. Daarnaast is er een nieuw project: TragePost Leidsche Rijn, waarbij mensen elkaar vier maanden lang wekelijks een kaartje sturen en mensen ontvangen ook elke week een kaartje. Ook verkennen we nieuwe manieren om ons met anderen te verbinden en ontmoetingen tot stand te brengen.

Voor meer informatie over de Hoeftuin verwijzen we je graag naar de website www.dehoeftuin.nl Voor ideeën of vragen is het team van de Hoeftuin te bereiken via info@dehoeftuin.nl