Ga naar de inhoud

Diaconie

Diaconaat: zorgen voor elkaar en de wereld

Veel protestantse gemeenten hebben een diaconie. Het woord diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia dat ‘dienst’ betekent. Diaconie is de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid aan mensen hier en daar en wereld wijd en aan de aarde waarop we wonen. Als gemeente van Christus leven we met elkaar mee. We ondersteunen mensen die daar behoefte aan hebben, dichtbij en verder weg.

Wij geloven in, en zetten ons in voor een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar en elkaar helpen, een samenleving van vrede en verdraagzaamheid en met kansen en mogelijkheden voor iedereen. We voelen verantwoordelijkheid en respect voor de aarde en alles wat daarop groeit.

De zondagse collectes tijdens de kerkdienst en overige schenkingen zijn steeds daarop gericht.

Wij streven naar een Groene Kerk om daarmee een steentje bij te dragen aan duurzaamheid en klimaat omdat we het belangrijk vinden dat de aarde een bewoonbare plek blijft voor iedereen, waar dan ook.

Wat doet de Diaconale Werkgroep Leidsche Rijn (DWL) ?

  • Hulp bieden aan mensen binnen en buiten de gemeente en in de wijk die hulp nodig hebben.
  • Samenwerken met lokale organisaties zoals de Voedselbank Leidsche Rijn, Speelgoedbank De Meern en de Free Food Experience
  • Netwerk van contactpersonen voor vluchtelingengezinnen met status in Leidsche Rijn
  • Bemiddelen bij behoefte aan schuldhulpmaatjes.
  • Deelname aan inzamelingsacties voor vluchtelingen op o.a. Lesbos.
  • Versturen van Paasgroeten aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen van de groetenlijst van Amnesty International.
  • Autodienst naar De Hoef: er is een autodienst voor gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en graag de zondagse kerkdienst bij willen wonen. Neem hiervoor contact op met diaconie@kerkenindehoef.nl en meld je aan voor de Hoefmail. Daarin staat elke week wie te benaderen is voor het kerkvervoer.
  • De diaconie collecteert iedere zondag voor doelen binnen de gemeente, in ’t land en wereldwijd. Daarbij haken we veelal aan bij doelen van “Kerk in Actie”.
  • Voor de 6 zomervakantieweken kiezen we één collectedoel. In de zomer van 2022 ging het om sport- en spelartikelen voor Kamp van Zeist, een noodopvang voor vluchtelingen, naast veel van deze artikelen werd er geld ingezameld voor lesmateriaal in Nederlandse taal. In de zomer van 2023 ging het om het sponsoren van olijfbomen voor Palestijnse boeren ter bescherming tegen landconfiscatie en om bij te dragen aan het levend houden van de hoop op een betere toekomst.
  • Tevens sluiten wij geregeld aan op acties van de landelijke diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland: “Kerk in Actie”. Samen met de andere kerken in Nederland komen we dan in actie voor eenzelfde thema of voor acute noodhulp.

Tips? Contact?

We proberen als diaconie onze ogen en oren goed open te houden binnen de gemeente en in onze omgeving en waar nodig hopen we aanwezig te kunnen zijn. Heb je zelf hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft, dan nodigen wij je uit een mail te sturen naar diaconie@kerkenindehoef.nl.  Wij stemmen dan met je af of en waar we je mee kunnen ondersteunen.

Vind je het leuk om met ons mee te doen bij ons werk, dan ben je van harte welkom in onze werkgroep. Maak je interesse kenbaar via diaconie@kerkenindehoef.nl.

Jouw gift

De diaconie is financieel afhankelijk van wat er via de collectes in kerkdiensten en aan giften binnenkomt. Wil je een gift overmaken, dan kun je gebruik maken van de app Appostel (zie de pagina Kerkdiensten) of van het volgende bankrekeningnummer:
NL71 RABO 0307 1142 60 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leidsche Rijn.

Wist je dat je gift aan onze diaconie wordt aangemerkt als gift door de Belastingdienst? Lees hier meer over onze ANBIregistratie.