Meteen naar de inhoud

Diaconie

Diaconaat: zorgen voor elkaar en de wereld

Veel protestantse gemeenten hebben een diaconie. Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia en dit betekent ‘dienen’. Als gemeente van Christus leven we met elkaar mee. We ondersteunen mensen die daar behoefte aan hebben, dichtbij en verder weg.

De diaconie van onze gemeente is er voor degene die hulp nodig heeft: dichtbij en veraf, binnen en buiten de gemeente, voor klein en groot. Het kan gaan om individuele steun of om steun aan organisaties die andere mensen helpen.

Wat doet de diaconie in Leidsche Rijn?

  • Hulp bieden aan mensen binnen en buiten de gemeente en in de wijk die hulp nodig hebben.
  • Samenwerken met lokale organisaties zoals de Voedselbank Leidsche Rijn, Speelgoedbank De Meern en de Free Food Experience.
  • Netwerk van contactpersonen voor vluchtelingengezinnen met status in Leidsche Rijn
  • Bemiddelen bij behoefte aan schuldhulpmaatjes.
  • Deelname aan inzamelingsacties voor vluchtelingen op o.a. Lesbos.
  • Versturen van Paasgroeten aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen van de groetenlijst van Amnesty International.
  • Autodienst naar De Hoef: er is een periodieke autodienst voor gemeenteleden die moeilijk ter been zijn en graag de zondagse kerkdienst bij willen wonen.
  • Thema collectes: een heel seizoen collecteren we in blokken van 4 weken voor een bepaald thema, zoals dit kerkjaar “op zoek naar veiligheid”. Voor de 6 zomervakantieweken kiezen we één collectedoel. In de zomer van 2021 was dat voor Covid-vaccinaties in ontwikkelingsgebieden.
  • Tevens sluiten wij geregeld aan op acties van de landelijke diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland: “Kerk in Actie”. Samen met de andere kerken in Nederland komen we dan in actie voor eenzelfde thema of voor acute noodhulp.

Tips? Contact?

We proberen als diaconie onze ogen en oren goed open te houden binnen de gemeente en in onze omgeving en waar nodig hopen we aanwezig te kunnen zijn. Heb je zelf of ken je iemand die hulp nodig heeft, dan nodigen wij je uit een mail te sturen naar diaconie@kerkenindehoef.nl.  Wij stemmen dan met je af of en waar we je mee kunnen ondersteunen.

Vind je het leuk om met ons mee te doen bij ons werk, dan ben je van harte welkom in onze werkgroep. Maak je interesse kenbaar via diaconie@kerkenindehoef.nl.

De diaconie is financieel afhankelijk van wat er via de collectes in kerkdiensten en aan giften binnenkomt. Wil je een gift overmaken, dan kun je gebruik maken van de app Appostel (zie de pagina Kerkdiensten) of van het volgende bankrekeningnummer:
NL71 RABO 0307 1142 60 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leidsche Rijn.

Wist je dat je gift aan onze diaconie wordt aangemerkt als gift door de Belastingdienst? Lees hier meer over onze ANBIregistratie.