Ga naar de inhoud

Pastoraal Team

Pastoraat: omzien naar elkaar

Een pastoraal team binnen de kerk, wat doet dat binnen een kerkelijke gemeente ? Pastoraat heeft te maken met de geestelijke zorg. Gesprekken die gaan over persoonlijke levens- en geloofsvragen

De kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus.

Het pastorale team wordt gevormd door de dominee, ouderling(en) en een aantal gemeenteleden.

Wat doen we als pastoraal team binnen onze kerk ?

  • het toesturen van informatie van onze kerk naar nieuw ingekomen actieve en passieve kerkgangers
  • het bezoeken van nieuw ingekomen, nabestaanden, huwelijksjubilea, mensen in crisis, gemeenteleden die aangeven behoefte te hebben aan een gesprek
  • het verzorgen van de bloemengroet