Missie en visie

Waar gaat het ons om?

Wij vinden het belangrijk dat de stem van God in Leidsche Rijn gehoord en verstaan wordt.  Waarom? Omdat wij denken dat God op veel plekken in Leidsche Rijn, bij veel mensen, een groot verschil kan maken. Daarom zeggen wij dat ‘verbinden’ onze missie is. Wij willen de  verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf.

De uitdaging

De Utrechtse wijk Leidsche Rijn is uitgestrekt en kent op dit moment 28.000 inwoners. In 2030 zijn dat er naar verwachting  51.000. Maar liefst 86% staat niet bij een kerk ingeschreven. De tijd van duidelijk als zodanig herkenbare kerkgebouwen is voorbij.  De vinexbewoner leeft op zichzelf, zonder vast verband. Kiest uit het enorme aanbod dat wat op dat moment bij hem/ haar past of voordeel oplevert. En stopt er net zo gemakkelijk weer mee. God en kerk horen voor veel mensen achter de voordeur, tot het privédomein. Hoe raken en inspireren we de vinexbewoner?

Hoe dan?

Mensen willen geraakt, geïnspireerd en actief betrokken worden. Meer dan vroeger zijn het daarom de gemeenteleden die in hun dagelijks leven Gods ambassadeurs zijn in de wijk. Zij hebben dezelfde problemen, dezelfde vragen en leven in dezelfde buurt. Door in ons dagelijks leven te laten zien wat leven met God betekent, leggen we verbinding tussen mensen en God. Bijvoorbeeld in gesprekken over geloofs- en levensvragen. ‘Waarom treft mij al die narigheid, ontslag, ziekte, etc.?’ ‘Hoe leer ik mijn kind het verschil tussen goed en kwaad?’ ‘Ik zou graag mijn kind iets willen leren over de Bijbel, maar hoe doe ik dat?’ ‘Wat is eigenlijk mijn doel in dit leven?’ Dit is niet altijd gemakkelijk.  Hoe vind je de woorden  in een gesprek en wat vraagt God van ons om te doen? Een belangrijk deel van onze activiteiten is er daarom op gericht om als leden zelf te groeien in geloof  zodat wij nog betere ambassadeurs kunnen zijn.

En verder?

We hebben ontdekt dat in ons werk als gemeente het gaat om oog te hebben voor wat nodig is, waar behoefte aan is. En dat te koppelen aan de talenten die we in onze gemeente hebben. Missionair zijn is daar zijn waar mensen anderen nodig hebben en daarmee het verschil maken. Onze gemeenteleden zijn daarbij onze oren en ogen in de wijk.

Meer lezen?

Lees hier het Beleidsplan PG Leidsche Rijn 2015-2019 – samenvatting of download hier het volledige Beleidsplan PG Leidsche Rijn 2015-2019.

NIEUW: het Beleidsplan De Hoef 2019-2025 (concept)