Ga naar de inhoud

Missie en visie

Waar gaat het ons om?

Wij vinden het belangrijk dat de stem van God in Leidsche Rijn gehoord en verstaan wordt.  Waarom? Omdat wij denken dat God op veel plekken in Leidsche Rijn, bij veel mensen, een groot verschil kan maken. Daarom zeggen wij dat ‘verbinden’ onze missie is. Wij willen de  verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf.

Op zondagmorgen openen zich de deuren voor wie binnenkomt, een vrolijk ‘welkom!’ klinkt en ondertussen bereiken je de klanken van de musici die aan het oefenen zijn. De sfeervolle boerderij De Hoef is de plek waar wij als gemeente samenkomen op zondagmorgen, hier voelen we ons thuis, we bidden tot God, we lezen uit de Bijbel en doen nieuwe inspiratie op, daarover praten we met elkaar, we zingen oude en nieuwe liederen en we delen brood en wijn in Jezus’ naam. Na afloop is er ruimte voor ontmoeting en gesprek, de kinderen rennen er vrolijk doorheen, tieners spelen een potje tafelvoetbal en we drinken samen koffie, thee en limonade.

We geven gehoor aan deze aansporing uit de Bijbel, om de onderlinge liefde te koesteren en gastvrij te zijn naar een ieder die op ons pad komt. We geloven dat God ons tegemoet komt.

Houd de onderlinge liefde in stand en houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen.
Hebreeën 13:1,2

Lees over onze missie en visie in ons beleidsplan: Beleidsplan PG Leidsche Rijn 2020-2025