Ga naar de inhoud

Welkom bij de Protestantse gemeente Leidsche Rijn, een kerk voor iedereen!

Fijn dat je onze website bezoekt. Misschien zocht je naar een kerk in jouw buurt, of kwam je hier op een andere manier terecht. Je bent in ieder geval van harte uitgenodigd om kennis met ons te maken, online of bij een kerkdienst of activiteit in boerderij de Hoef.

Voorbede aanvragen

Het is een goede gewoonte om in de kerk voor elkaar te bidden. In de dienst is er ruimte voor het noemen van namen van personen of van groepen mensen.

Via het formulier hieronder kun je ook voorbede aanvragen. De gegevens die je invult komen bij onze eigen predikant terecht, evenals in het voorbedeboek. De voorbeden aangevraagd tot en met vrijdagavond, worden meegenomen in de eerstvolgende zondagse dienst. De voorbeden van zaterdag komen de volgende dag of de volgende week aan bod.

Voorbede insturen

    Waar vind je ons?

    Onze kerkdiensten en activiteiten vinden plaats in Boerderij De Hoef, Hoge Weide 6, Utrecht.