Ga naar de inhoud

Kerk voor iedereen!

Als Protestantse gemeente Leidsche Rijn willen we kerk zijn voor iedereen, een inclusieve kerkgemeenschap, een thuis, waarin ook LHBT+’ers volwaardig meedoen. Je kunt ons daaraan houden. ‘Wat ons drijft is de liefde van Christus’ (2 Korintiërs 5:14a) die naar alle mensen uitgaat; Hij nodigt ons allemaal uit aan de tafel en maakt geen onderscheid.

Zo willen wij, in navolging van Jezus Christus, elkaar in liefde aanvaarden. Wij willen hierover het gesprek voeren en er ook op zondagmorgen regelmatig aandacht aan geven in woord en gebed.
De Protestantse gemeente Leidsche Rijn hecht aan de verbondenheid in onze kerk, maar wij betreuren het besluit dat is genomen in de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland van 15-11-2018, om in de kerkorde het onderscheid in stand te houden tussen een huwelijk van man en vrouw, en andere levensverbintenissen. Wij nemen daarnaast ook afstand van de Nashville verklaring.

Ongestraft mag liefde bloeien
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdesloop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron.

Fragment van een lied van Sytze de Vries, melodie: Liefde, eenmaal uitgesproken (NLB791)

We hebben ons aangemeld bij de stichting Wij de kerk, om zichtbaar te maken dat wij LHBT+’ers volledig accepteren, want, wij zijn het zelf. Wij zijn zelf vrienden, partners, ouders, dochters en zonen van, LHBT+’ers, voorgangers en gemeenteleden.

Wij de kerk!